Preporučujemo da pre upotrebe sajta pažljivo pročitate uslove korišćenja. Daljom upotrebom usluga sa sajta, smatra se da ste razumeli i pročitali uslove (u daljem tekstu: Uslovi).

Tehnokomerc DOO je vlasnik sajta etehnokomerc.rs i zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove prikazane u ovom tekstu. Preporučljivo je  da  povremeno posetite ovu internet stranicu i proverite status navedenih uslova odnosno da li je došlo do izmena u odnosu na Vašu poslednju posetu sajtu.

1. Korisnik (sajta) je svako lice koje pristupa sajtu etehnokomerc.rs i svim njegovim sadržajima.

2. Potrošač je fizičko ili pravno lice koje kupuje proizvod radi  individualnih potreba, odnosno ne vrši dalju distribuciju ili preprodaju kupljenih proizvoda.

3. Prodavac je firma Tehnokomerc DOO putem sajta www.estovariste.rs

Tehnokomerc DOO na sajtu sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje www.etehnokomerc.rs sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Tehnokomerc DOO se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu www.etehnokomerc.rs, vlasništvo su Tehnokomerc DOO i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Tehnokomerc DOO i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.