Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Pravo na reklamaciju stičete ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kupovine.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije (30 dana u slučaju tehničke robe ili nameštaja).

Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak a prijava kako sledi:

U slučaju reklamacije, pošaljite Vaš zahtev na adresu podrska@etehnokomerc.rs

Obavezno navedite sledeće podatke:

  • ime i prezime
  • e-mail adresu
  • broj fakture ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom
  • poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije

Na osnovu dostavljenih podataka, dobićete potvrdu o podnetoj reklamaciji. Rešavanje reklamacije će biti obavljeno u skladu sa zakonom.

U skladu sa odlukom o rešavanju podnete reklamacije, roba može biti zamenjena istom, sličnom ili može doći do povraćaja uplaćenih sredstava po želji kupca.

Obaveštenje o prijemu i mestu reklamacije možete preuzeti ovde.